Bacaan Doa Qunut | Subuh, Nazilah, Witir | Arab dan Latin

Bacaan Doa Qunut – Selamat datang di babacaca. Di postingan kali ini mari kita bahas tentang doa qunut lengkap, dengan arti dan terjemahannya, serta hukum dari doa qunut itu sendiri.

Ada beberapa macam doa qunut, yaitu qunut subuh, qunut nazilah dan qunut witir. Oke langsung saja mari kita bahas tentang bacaan doa qunut.

Bacaan Qunut

Bacaan doa qunut
Bacaan Qunut | sumber : ibnuasmara.com

Inilah penjelasan lengkap mengenai doa qunut, baik itu qunut subuh, nazilah maupun qunut witir.

Bacaan Doa Qunut Subuh Untuk Imam

Berikut ini adalah bacaan qunut sholat subuh yang dibaca oleh imam.

Bacaan doa qunut subuh imam
Bacaan Doa Qunut Subuh Untuk Imam

Tulisan latin doa qunut imam :

“Allahummah-dinaa fii-man hadait, wa ‘aafinaa fii-man ‘aafait, wa tawallanaa fii-man tawallait, wa baarik-lana fii-maa a’thoit, wa qinaa (birahmatika) syarramaa qodhoit, fainnaka taqdhii q laa yuqdho ‘alaik, wa innahu laa yadzillu man waa-lait, wa laa ya ‘izzu man ‘aa-dait, tabaarakta rabbanaa wa ta-‘aalait, falakalhamdu ‘ala maa qodhoit, nastaghfiruka wa atuubu ilaik, wa shollallahu ‘ala sayyidinaa Muhammadin-ninnabiyyil ummiyyi wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallam”

*catatan : bacaan yang dibaca oleh imam di atas secara umum dibaca secara jahr (suara yang keras), kecuali pada bagian yang diberi warna, dan untuk bacaan shalawatnya ada sebagian yang membacanya secara jahr, ada juga yang tidak.

Bacaan Doa Qunut Subuh Sendiri

Secara umum tidak ada perbedaan antara bacaan qunut saat jadi imam dan sendiri. Perbedaannya hanya pada lafadz “na” yang diubah menjadi “ni”, dan “lana” diubah menjadi “li”. Supaya lebih mudah, berikut ini adalah bacaan doa qunut subuh saat sholat sendiri.

Bacaan doa qunut sendiri
Bacaan doa qunut saat sholat sendiri

Tulisan latin bacaan doa qunut saat sholat sendiri :

“Allahummah-dinii fii-man hadait, wa ‘aafinii fii-man ‘aafait, wa tawallanii fii-man tawallait, wa baarik-lii fii-maa a’thoit, wa qinii (birahmatika) syarromaa qodhoit, fainnaka taqdhii wa laa yuqdho ‘alaik, wa innahu laa yadzillu man waa-lait, wa laa ya ‘izzu man ‘aa-dait, tabaarakta rabbanaa wa ta-‘aalait, falakalhamdu ‘ala maa qodhoit, nastaghfiruka wa atuubu ilaik, wa shollallahu ‘ala sayyidinaa Muhammadin-ninnabiyyil ummiyyi wa ‘ala alihi wa shohbihi wa sallam”

Arti Bacaan Doa Qunut Subuh

“Duhai Allah, berikanlah petunjuk kepada kami(aku) seperti orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Dan berikanlah kami (aku) kesehatan, seperti orang-orang yang engaku beri kesehatan. Dan berilah pertolongan kepada kami (ku) sebagaimana orang-orang yang kau beri pertolongan. Dan berikanlah keberkahan kepada kami (ku) atas segala yang sudah Engkau berikan kepadaku.

Dan peliharalah kami (aku) (dengan kasih sayangmu) dari keburukan yang telah engaku tetapkan. Karena sesungguhnya Engkaulah yang menetapkan dan tidak ada yang menentukan atas Engkau.

Dan sesungguhnya tidak akan ada yang hina orang-orang yang Engkau beri kekuasaan. Dan tidak akan menjadi mulia orang-orang yang Engkau musuhi.

Maha Suci Engkau duhai Tuhanku dan Maha Luhur Engkau. Segala puji bagi-Mu atas apa yang sudah Engkau tetapkan. Aku (kami) memohon ampun kepadaMu dan bertaubat kepadaMu.

Semoga Allah memberi rahmat kepada baginda Nabi Muhammad dan kepada seluruh sahabatnya, dan juga keselamatan”

Qunut Nazilah

Selain qunut subuh, ada juga qunut nazilah. Menurut mazhab Syafii qunut yang satu ini juga sunnah. Doa qunut nazilah ini disunnahkan dibaca ketika umat islam sedang ditimpa musibah atau bencana. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW pernah melantunkan doa qunut nazilah ini selama kurang lebih satu bulan setelah terjadi pembunuhan terhadap enam puluh penghafal Quran.

Qunut ini dibaca hanya pada saat ada bencana atau bala yang menimpa kaum muslim, hanaya pada saat itulah qunut ini dibaca, jadi tidak bisa setiap hari dibaca qunut nazilah ini. Berbeda dengan qunut subuh yang dibaca setiap sholat subuh.

Qunut ini dibaca dalam setiap sholat. Dan dibaca dalam beberapa hari, jadi tidak hanya satu hari saja. Karena Baginda Nabi juga membacanya selama satu bulan.

Bacaan Qunut Nazilah

Berikut ini adalah bacaan dari qunut Nazilah

Doa Qunut Nazilah
Bacaan Doa Qunut Nazilah

Tulisan Latin Qunut Nazilah

“Allahummansurnaa fainnaka khairulnnaasiriin, waftahlanaa fainnaka khairul faatihiiin, waghfirlanaa fainnaka khairul ghafiriin, warhamna fainnaka khairurrahimiin, warzuqnaa fainnaka khairurraziqin, wahdinaa wa najjina minalqaumi-dhoolimiin.”

Baca Juga : Keajaiban Rajanya Istighfar – Sayyidul Istighfar

Hukum Membaca Qunut

Hukum bacaan doa qunut
Hukum Membaca Qunut | sumber : akhirzman.id

Ada bebrapa pendapat mengenai hukum membaca qunut ini. Pendapat mayoritas dari para ulama mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat hal ini adalah sunnah. Dan selain dua mazhab itu, yaitu mazhab Hambali dan Hanafi berpendapat baca qunut bukanlah suatu sunnah.

Dan berikut ini kami bawakan pendapat-pendapat mengenai qunut subuh dari empat mazhab.

 1. Ulama Malikiyah
  Pendapat mazhab Maliki menyebutkan bahwa qunut hanya dibaca saat sholat subuh saja. Jadi diwaktu sholat wajib yang lain, dan sholat witir, tidak ada pembacaan qunut ini.
 2. Ulama Syafiiyah
  Pendapat ulama Syafiiyah adalah bahwa hukum membaca qunut saat sholat subuh adalah sunnah, dalam segala kondisi, baik itu ada suatu musibah maupun tidak. Dan mereka juga berpendapat tidak ada qunut saat shoalt witir kecuali pada sholat witir di separuh akhir bulan suci Ramadhan
 3. Ulama Hanafiyah
  Para ulama Hanafiyah memiliki pendapat bahwa qunut hanya ada saat sholat witir. Dan qunut ini tidak dibaca dalam sholat lima waktu kecuali pada waktu ada kaum muslimin yang tertimpa musibah.
  Namun qunut tadi itu(nawaazil) dibaca hanya saat sholat subuh saja, dan pembacanya hanya imamnya saja, dan diaminkan oleh makmum. Dan qunut ini tidak ada (tidak dibaca) jika sholat munfarid atau sendiri.
 4. Ulama Hanabilah(Imam Hambali)
  Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa doa qunut dibaca saat sholat witir, dan tidak disayriatkan di sholat lainnya. Kecuali jika ada suatu musibah yang menimpa, dan musibah itu bukan berupa penyakit. Bila kondisi ini terjadi(musibah) maka imam membaca qunut di dalam sholat lima waktu keculai sholat Jumat.

Itu adalah beberapa pendapat yang diambil dari ulama-ulama empat mazhab. Tentunya banyak perbedaan pendapat diantara mereka. Dan tentunya apa yang kami sampaikan itu belumlah cukup dan sangat sedikit sekali untuk bisa menyimpulkan tentang hukum qunut ini. Jadi kami meyarankan supaya para pembaca bertanya langsung kepada orang-orang alim di sekitar pembaca berada.

Yakin Nggak Mau Baca Yang Ini Juga?

Keajaiban Sholawat Nariyah

Cara Melakukan Qunut

Cara melakukan doa qunut
Cara Melakukan Doa Qunut | sumber : kumpulandoa.net

Pembacaan doa qunut di dalam sholat ini juga ada beberapa perbedaan pendapat. Dan pendapat yang digunakan mayoritas orang Indonesia adalah dibaca setelah ruku, waktu i’tidal.

Jadi pembacaan qunut ini dilakukan setelah bangun dari rukuk, dan sebelum sujud.

Penjelasan Qunut Subuh Ustad Abdul Somad, Ust Adi Hidayat dan Ust Khalid Basalamah

Supaya lebih memudahkan dalam memahami tentang qunut ini, silahkan simak video berikut ini:

*******

Itulah tadi pembahasan kita kali ini mengenai doa qunut subuh dan nazilah. Dan semoga kita bisa saling menghargai terhadap pendapat orang lain dalam hal qunut ini, khususnya qunut subuh. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Salam.

Tinggalkan komentar